Serwis Prawny Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze i Unii Międzymorza M.CH.I.

Rozdział IV, Wolności i prawa podstawowe, Konstytucji Chrześcijańskiego Międzymorza
Art. 19
Obywatele Międzymorza są równi wobec prawa. Nie ma wśród nich przywilejów.
Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym, jak również świecki podmiot prawa międzynarodowego „in statu nascendi” - bezterytorialny o specjalnym charakterze.
Zgodnie z konwencją z Montevideo (1933):
"Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy:
stałą ludność, suwerenną władzę, określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą, zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe"
Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze została powołana do specjalnej misji, jaką jest działalność chrześcijańska, misyjna oraz utworzenie Unii Międzymorza na chrześcijańskim fundamencie.
- Monarchia jest bez ziemi i w tym względzie jest podmiotem niepełnym, ale została utworzona jako państwo poprzez erygowanie jej na prawie kościelnym
- posiada suwerenna władzę i suwerenność w osobie Suwerena Monarchii
- ludność rejestrowaną jako Obywatele Monarchii, którzy z własnej woli nimi są
- zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe, potwierdzona Dekretem Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce i Katolickiego Kościoła Gallów z Francji, misja Ukraina, Mołdawia, Polska, jak również poprzez podpisanie Memorandum z International Human Rights Comission.
Obywatel Monarchii jest członkiem podmiotu prawa międzynarodowego bez ziemi o specjalnym charakterze, jednakże bez sprzeczności i z zachowaniem wyższości prawa Obywatela dla świeckiego kraju zamieszkania. Rezydent Monarchii rezyduje w państwie i jest obserwatorem w podmiocie prawa międzynarodowego
Misją Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze i jej Obywateli jest:
I. Pielęgnować najświętsze wartości jakimi pozostają Bóg, święta religia chrześcijańska i Państwo Prawa.
II. Przestrzegać prawa, wolności i sprawiedliwości w imię Boga Wszechmogącego.
III. Bronić świętego chrześcijaństwa przed wszelkimi niebezpieczeństwami i atakami.
IV. Pomagać i wspierać swój święty Kościół Boży.
V. Zachowywać porządek państwowy ustanowiony dla ochrony praw przyrodzonych przynależnych Dziecku Bożemu.
VI. W duchu chrześcijańskim charytatywnie pomagać bliźniemu w potrzebie lub odrzuconemu przez społeczeństwa
VII. Na chrześcijańskim fundamencie zbudować Unię krajów Międzymorza - Unię Międzymorza M.CH.I.

Konfederacja Państw, organizacje międzypaństwowe, organizacje międzyrządowe, Kościoły i organizacje religijne, różne formy organizacji pozarządowych, przedsięwzięcia gospodarcze, które stworzy, którymi koordynuje albo kieruje Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze bezpośrednio lub poprzez jej zorganizowane jednostki na terenach między morzami Adriatyckim, Bałtyckim, Czarnym (morza ABC) to Unia Międzymorza M.CH.I.


 

Formularz kontaktowy

© 2017 CHM State, All Rights Reserved.